HU |EN
Az Alpiq: Magyarország
Alpiq Csoport

Tények és számok

Eredményesség, Jövedelmezőség

Eredményesség
A vállalatcsoport 2014. évi adózás előtti eredménye a termelés alacsonyabb szintje és a terven felüli értékcsökkenés ellenére pozitív maradt. Az adózott eredmény azonban a társasági adó és a rendkívül magas ágazati különadó miatt negatív értéket mutat (- 178 millió Ft). Hasonlóan az elmúlt évekhez, a megbízható teljesítmény alapja a Csepel II Erőmű világviszonylatban is kiemelkedően magas szintű rendelkezésre állása volt. A piaci és gazdasági folyamatok okozta eredményességcsökkenést a vállalatcsoport a korábban bevezetett költségtakarékossági intézkedések fenntartásával tudta ellensúlyozni, így megfelelve a tulajdonosi elvárásoknak. Emellett sikeresen használtuk ki az erőműnek a rendszerszintű szabályozásban játszott szerepét azoknak az új megoldásoknak köszönhetően, melyeket korábban versenyképességünk megőrzése érdekében vezettünk be, és amelyek révén az erőmű szabályozási képességeit még rugalmasabbá tettük.

Jövedelmezőség

Az Alpiq Csepel Kft. tulajdonosai a Csepel II Erőmű építésével 260 millió USD összeget fektettek be 1997 és 2000 között. Az erőmű 2000. november elsejével állt az MVM, és rajta keresztül a közüzemi fogyasztók szolgálatába.

A projekt megtérülési mutatóit (ROA) az alábbi grafikon ábrázolja:

Return on assets

Eszközarányos eredményesség (ROA)


A vállalatcsoport eszközarányos megtérülési mutatója (ROA) az eltelt időszakban az üzleti életben szokásos szinten mozgott. A jövedelmezőségi mutatóban 2009 óta tartó folyamatos csökkenést 2012-ben egy átmeneti javulás követte, főként a nagyjavításokra képzett céltartalékok visszaforgatása miatt. A 2013. évi visszaesés elsősorban a tárgyi eszközökre elszámolt terven felüli értékcsökkenésnek köszönhető. 2014-ben az eszközarányos megtérülés 4,5% volt, amely kismértékben kedvezőbb a 2013-as értéktől, de jóval elmarad a korábbi évek teljesítményétől.

A magyar villamosenergia-piacon tapasztalható jelentős mértékű áresés, amelyet főképp a mesterségesen olcsóvá tett, megújuló forrásból származó import gerjesztett, előbb-utóbb nem csak a szolgáltató, de a termelő vállalatoknál is az eszközarányos nyereség előre nem látható mértékű szűkülését okozhatja. Bízunk abban, hogy az európai szinten tapasztalható piacszűkülés, amely fokozottan érinti a hagyományos erőműveket, illetve a veszélyes mértékű áresés nem vezet oda, hogy a tulajdonosok a termelő eszközök és az ellátásbiztonságot szolgáló beruházások feladására kényszerüljenek. Ebben az esetben az európai villamos rendszer rugalmassága olyan mértékben sérülne, amely a rendszer fenntarthatóságát is veszélybe sodorná.


Termelés, értékesítés, szolgáltatás

Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport 2014-ben is megbízhatóan teljesítette a szerződésekben vállalt kötelezettségeit, biztosítva a kiváló szolgáltatási minőséget. Vevőinkkel és beszállítóinkkal történt elszámolások - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – zökkenőmentesen zajlottak. A villamos- és hőenergia termelés árbevétele a termelés jelentős visszaesése miatt 11,7 milliárd forinttal csökkent a 2013. évi árbevételhez képest. Ugyanakkor a termelés közvetlen költsége 12,0 milliárd forinttal mérséklődött, ami a termelés közvetlen bruttó fedezetének 0,3 milliárd forintos növekedését jelenti az előző évhez képest.

Az alábbi adatok tükrözik az árbevétel alakulásában jelentős szerepet játszó tényezők előző évihez képest történt változásait:

Árbevétel Tényező20102011 201220132014
Termelés (GWh)7941,831 1,582922431
Hőtermelés (TJ)1,1101,004949904822
CHP arány (%)46%74% 65%64%57%
Rendelkezésre állás (%)99.97%99.03% 99.67%99.57%99.74%
Kényszerkiesés (MW)0.14.1 1.11.01.0
Olajtüzelés (%)0.4%0.0% 0.0%0.0%0.0
Brent típusú nyersolaj éves spot átlagára (USD/Bbl)79.61111.26 111.64108.5699.03

Költséggazdálkodás

A társaság költségeinek meghatározó részét a termelés közvetlen költségei képviselik. A 2014. évi termelés az előző évhez képest jelentős mértékben csökkent, ennek következtében a tüzelőanyag és a termelés közvetlen költségei kisebb arányt képviselnek az összes költség között. Az erőmű üzemeltetési és karbantartási költségeinek aránya az előző évhez képest tovább növekedett, nominálisan a költségek azonban a 2013. évi szinten maradtak. Ugyanígy, bár az értékcsökkenés aránya növekedett, az elszámolt összeg csökkent az előző évihez képest.

A többi költség tekintetében lényeges, a termelési és működési tevékenységet befolyásoló vagy éppen abból eredő változás nem volt.

Költségszerkezet alakulás
(pénzügyi ráfordítások és céltartalékok nélkül)
Költségek aránya
összköltséghez képest
201220132014
Tüzelőanyag beszerzés81.6%78.6%70.0%
Termelés egyéb közvetlen, változó költségei1.1%2.0%4.1%
Termelés egyéb, közvetlen fix költségei1.3%1.8%2.0%
Közvetlen termelési költségek összesen84.0%82.4%76.0%
Értékcsökkenés5.1%6.5%8.0%
Erőmű üzemeltetési és karbantartási költségek4.7%5.9%8.8%
Személyi jellegű ráfordítások0.9%0.9%0.8%
Erőmű biztosítás0.9%1.3%2.0%
Helyi adók, válságadó1.9%1.0%1.3%
Egyéb közvetett költségek2.5%1.9%3.0%
Közvetett költségek összesen16.0%17.6%24.0%
Mindösszesen100% 100%100.0%

Likviditás, pénzügyi helyzet

A vállalatcsoport pénzügyi helyzete 2014-ben is szilárd volt, kötelezettségeinknek időben eleget tettünk. A gazdasági visszaesés ellenére a társaság sikeresen fenntartotta fizetőképességét és nem kényszerült olyan költségtakarékossági program bevezetésére, amely munkahelyek megszűnését vagy a termelési kapacitások csökkentését eredményezte volna. A hiteltörlesztések és kamatfizetések is a szerződések szerinti ütemben és nagyságrendben történtek meg, új folyószámla- vagy más hitelforrás bevonása nélkül.


Mérleg fordulónap utáni események

A mérleg fordulónapját követően a vállalatcsoportban nem történt olyan jelentős esemény, amely kihatott volna a 2014. évi beszámolóra.