HU |EN
Az Alpiq: Magyarország
Alpiq Csoport

Történet: 19.08.2008

Környezetvédelem Csepelen

Alpiq Csepel Environment

A nemzetközi társaságok esetében különöse fontos, hogy mindig gondoljanak azokra, akik vállalati tevékenységeik szomszédságában élnek. Az EU-szabványokkal összhangban az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport a környezetvédelem biztonságát a lehető legnagyobb fokú tudatossággal kívánja megvalósítani, mivel a környezetvédelem szinte a legnagyobb fontosságot kapta meg már a Csepel II. Erőmű tervezésének és építésének fázisaiban is.

Ellátás és villamosenergia-termelés biztonsága környezeti tudatossággal

A villamosenergia-termelés mellett az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport hőt is szolgáltat mintegy 20 ezer otthon számára Csepelen és Pesterzsébeten. Annak érdekében, hogy a háztartások biztonságosan és folyamatosan elláthatóak legyenek, az Erőmű minden nyáron felkészül a fűtési szezonra azért, hogy megfelelő kapacitás álljon rendelkezésre még rendkívüli körülmények esetére is. A forróvizes kazánokat és a távfűtésben résztvevő rendszereket kipróbálják és beállítják. A Vízkivételi Mű csatornáit megtisztítják annak érdekében, hogy a téli jégzajlás idején se záródjanak el. Ezen túlmenően villamos radiátorokat alkalmaznak a Hőhasznosító Kazánokban télen azért, hogy a berendezéseket a téli napokon a fagyveszélytől megvédjék.

A biztonságos, hatékony és folyamatos rendelkezésre állás mellett a Csepel II. Erőmű a környezetvédelemre is nagy figyelmet fordít. A hagyományos erőművek között a kombinált ciklusú gázturbinás erőművek tekinthetőek a legkorszerűbb és leghatékonyabb energiatermelő létesítményeknek. A Csepel II. Erőmű, amelyet az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport üzemeltet, egy ilyen erőmű, és az üzemelés megkezdése óta folyamatosan magas fokú elkötelezettséget mutat a környezetvédelem irányában. A Környezetirányítási Rendszert (KIR) ezen célból vezették be, és ezen tevékenység részeként a működés kedvező és hátrányos környezeti tényezőit felmérték azok hatásával együtt. A Csepel II. Erőmű  2002 óta rendelkezik az ISO 14001 nemzetközi szabvány szerinti tanúsítással, független akkreditációs szervezet közreműködésével.


A Csoport minden évben új célokat állít fel annak érdekében, hogy a hátrányos környezeti tényezők hatását csökkentse vagy megszüntesse

Annak érdekében, hogy a légkört védjék, az Erőmű olyan technológiát alkalmaz, amely képes a kibocsátott légszennyező anyagok szintjét kézben tartani, illetve a határértékek alatt tartani. A gázturbinák égésterébe közvetlenül fecskendeznek be gőzt, amely 70%-kal csökkenti a káros nitrogén-oxidok mennyiségét. A technológiai folyamat és tüzelőanyagok megfelelő megválasztása révén a szén-monoxid és kén-dioxid kibocsátása igen alacsony, és nagyságrendekkel marad a hatósági határértékek alatt, amelyek eleget tesznek az EU-szabványoknak is. Hatósági határértéket az üzemelés kezdete óta nem léptek át.


A légszennyezési szinteket Csepel lakosai számára egy, Csepel főterén a Csoport pénzügyi segítségével felállított kijelző mutatja

Az Erőműben a gőzturbinát elhagyó gőzt Duna víz segítségével hűtik le. Naponta 600 ezer m3 köbméter szűrt folyami vizet használnak fel a hűtési folyamatban. A vízszennyezés minimális a víz mechanikus tisztításának és szűrésének következtében, valamint azért, mert az összes technológiai vizet kezelik és semlegesítik, a hőmérsékletemelkedést pedig figyelemmel kísérik. A kivett és visszabocsátott víz hőmérsékletét és pH-szintjét folyamatos mérésekkel ellenőrzik.

Az Erőmű a Környezetgazdálkodási Intézetet bízta meg 2003-ban azzal, hogy mérjék az üzem által kibocsátott környezeti zajt, és készítsenek el egy zajtérképet. A zajkibocsátás szintje 67 dBA volt 10 méterre a telephely kerítésétől, 2 méter magasságban mérve. Zajmérőt is vásároltak a zajszintek mérése érdekében. Az üzem által keltett zajt negyedévente vizsgálják. A mérések alapján az üzem zajszintje soha nem lépte át az ajánlott határértéket.

Az Erőmű önálló szennyvíztároló létesítményt épített 2004-ben, amely minden követelménynek eleget tesz. A létesítmény képes kommunális és veszélyes hulladékot, veszélyes anyagokat, valamint szelektíven gyűjtött nem veszélyes hulladékokat is tárolni.

A forróvíz-keringtető szivattyúház teljes felújítását 2006 novemberében fejezte be a Csoport. Az úgynevezett PTVM Kazánok villamos és szabályzás/műszertechnikai felújítása még folyamatban van. A Vízkivételi Műben a kosaras szűrők mosóvizét forró vízzel melegítik elő.

A környezetvédelem és a csepeli lakosság életének támogatása, akik a Csoport közvetlen környezetében élnek, továbbra is fontos témák maradnak az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport részére a jövőben. Az üzemvitel megkezdése óta a Csoport minden évben elkészítette környezetvédelmi jelentését, és kiküldte az érdekelt feleknek. A jelentés részletesen beszámol minden olyan tevékenységről, amely a fontos környezetvédelmi projektek megvalósítása és az erőforrások hatékonyabb kihasználása érdekében történik.

Környezetvédelmi erőfeszítései elismeréseként a Csoport 2007 novemberében megkapta a rangos Deloitte Zöld Béka Díjat, amely a legjobb környezetvédelmi és fenntarthatósági jelentésnek jár.

Vissza az áttekintéshez