HU |EN
Az Alpiq: Magyarország
Alpiq Csoport

Csepel III

Csepel III

A beruházás előzetes látványterve

Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport a Csepeli Ipartelepen egy magas hatásfokú, közel 450 MWe villamos teljesítményű, kombinált ciklusú gázturbinás erőmű beruházást kíván megvalósítani, Csepel III Erőmű elnevezéssel.

A beruházás előkészítése

A beruházás előzetes vizsgálata már a 2008-2009. évben megkezdődött, melynek keretében társaságunk felmérte a regionális energetikai helyzetet, figyelembe vette a meglévő telephelyeinken rendelkezésre álló személyi és tárgyi erőforrásokat, valamint megvizsgálta a megvalósíthatóság feltételeit, törvényi követelményeit.

Az előzetes vizsgálatokat követően pályázati eljárás lefolytatásával kiválasztott MVM ERBE Mérnökiroda Zrt. közreműködésével Társaságunk 2009. II. félévében megkezdte a Csepel III Erőmű beruházás engedélyezési és előzetes tervezési feladatainak ellátását.

A több évig tartó engedélyezési eljárás meghatározó mérföldköveként a Magyar Energia Hivatal 2013. január 08-án kiadta az Erőmű Létesítési Engedélyt. Ezen engedéllyel gyakorlatilag lezárult az erőműi beruházás engedélyezési oldalról történő előkészítése.


A beruházási terület bemutatása

A Csepel III Erőmű a Csepeli Ipartelepen, a Csepel I Erőmű korábban üzemen kívül helyezett technológiáinak területén, a 2000. évben üzembe helyezett Csepel II kombinált ciklusú gázturbinás erőmű mellett kerül megépítésre.

A beruházási terület előkészítésének első üteme a 2012. évben lezárásra került.


A tervezett technológia

A tervezett kombinált ciklusú gázturbinás erőmű az elérhető legmodernebb technológiát alkalmazza és a jelen kor kívánalmainak megfelelően 58-60 %-os villamos hatásfokkal fog rendelkezni.
Az erőművi blokk tervezett kapacitása közel 450 MWe villamos teljesítmény.


Az erőmű és a környezet kapcsolata

Az elérhető legjobb technológia alkalmazása, valamint a megvalósítani kívánt műszaki és építészeti megoldások garantálják, hogy az új erőmű még jobban illeszkedik környezetébe, mint a meglévő, Magyarország egyik legkorszerűbb erőművének tartott Csepel II Erőmű.

A vállalt környezetvédelmi kötelezettségek maradéktalan betartását folyamatos mérésekkel és ellenőrzésekkel is tanúsítani kívánjuk.

Az alacsony NOx kibocsátású égők alkalmazásával a levegő terhelését a lehető legalacsonyabb szintre csökkentjük.

Az erőműi körfolyamat hűtéséhez alkalmazott Duna vizet zárt hűtési rendszerben keringtetjük, így az esetleges technológiai szennyeződés lehetőségét kizárjuk.


Az erőművi beruházás

A Csepel III erőművi blokk építése a generál fővállalkozó kiválasztása, valamint a jogi és pénzügyi zárást követően kezdődhet meg. A kivitelezés 30 - 36 hónapot vesz igénybe, ezt követően kezdődhet meg az új erőművi blokk kereskedelmi üzeme. A beruházás az építkezés fázisában 300-500 új munkahelyet teremt, de a kivitelezés befejezését követően az erőmű üzemeltetése is számos családnak jelent majd hosszú távú biztos megélhetést.

A környezetkímélő, földgáztüzelésű kombinált ciklusú erőművi blokk hatékonyan járul hozzá Magyarország villamosenergia-igényének biztosításához, valamint a térség energiabiztonságának növeléséhez.

Alpiq Csepel III - Time schedule

A beruházás tervezett ütemezése